Нововведення у порядку призначення субсидії

Субсидія є безповоротною і її отримання  не  пов'язане  і  не тягне за собою зміни форми власності житла. 

30 квітня 2016 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2016 року № 319 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою внесено зміни, зокрема, до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
Відповідно до даного положення, право  на  отримання  адресної безготівкової субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, а також субсидії  готівкою  на  придбання  скрапленого  газу,  твердого та рідкого пічного побутового палива (далі - субсидія) поширюється на громадян,  які  проживають  у  житлових  приміщеннях (будинках), в частині   оплати   ними   користування  житлом;  утримання  житла; управління    багатоквартирним   будинком,   комунальних   послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
При визначенні розміру субсидії не враховуються пільги, які надаються відповідно до законодавства: у разі призначення субсидії пільги з оплати житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу особам, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні (будинку), у період її отримання не нараховуються. Також змінено термін призначення субсидії: субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців (на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня та на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня).
Субсидія на наступний період надається за особистим зверненням наступній категорії осіб:
– для орендарів житлового приміщення (будинку);
– осіб, які отримували субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу в попередньому році;
– осіб, яким субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг протягом опалювального сезону становив «0» грн.
Стосовно призначення субсидії особам, які орендують житло, то Порядок  доповнено нормою щодо призначення за рішенням комісії субсидії особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла, умовою щодо нарахування цій особі плати за житлово-комунальні послуги.
Змінами передбачено можливість надіслатизаяву та декларацію поштою або в електронній формі з використанням засобів телекомунікаційних систем, зокрема з використанням електронного цифрового підпису, структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації заявника (орендарі - за місцем проживання). У разі отримання надісланих з використанням засобів телекомунікаційних систем заяви та декларації, у яких відсутній електронний цифровий підпис громадянина, субсидія розраховується лише після підпису зазначених документів у місячний строк. У разі непідписання заяви і декларації в зазначений строк подаються нові заява і декларація.
Введено доповнення переліку випадків для проведення перерахунку субсидії, а саме:
зміна соціальних нормативів використання житлово-комунальних послуг;
нарахування плати за централізоване опалення за відсутності засобів обліку теплової енергії з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря.
Після закінчення опалювального сезону:
- сума невикористаної субсидії на оплату послуг з централізованого опалення (теплопостачання) повертається виробником/виконавцем таких послуг до бюджету в повному обсязі на підставі акта звіряння, складеного разом із структурним підрозділом з питань соціального захисту населення;
- частина невикористаної суми субсидії на оплату послуг індивідуального опалення (теплопостачання), що еквівалентна вартості (станом на 1 травня нового неопалювального сезону) 100 куб. метрів природного газу або  вартості 150 кВт•г електричної енергії (в разі використання природного газу/електричної енергії для індивідуального опалення), зараховується виконавцем/виробником як оплата послуг, у тому числі обов’язкової частки платежу домогосподарства, на наступні розрахункові періоди;
- частина невикористаної суми субсидії на оплату послуг індивідуального опалення (теплопостачання), крім коштів, що залишаються на рахунках домогосподарства, повертаються виробником/виконавцем таких послуг до бюджету на підставі акта звіряння, складеного разом із структурним підрозділом з питань соціального захисту населення.
Надання раніше призначеної субсидії припиняється:
- за      поданням     житлово-експлуатаційних     організацій, житлово-будівельних     (житлових)     кооперативів,     об'єднань співвласників багатоквартирного будинку та організацій, що надають житлово-комунальні  послуги,  якщо  громадянин,  якому  призначено субсидію,   не   сплачує  вартість  фактично  спожитої  послуги  з урахуванням  розміру  призначеної  субсидії, за винятком випадків, пов'язаних із затримкою виплати заробітної плати, пенсії тощо, яка підтверджується  відповідними  документами,  -  з  місяця, в якому надійшло таке подання. Подання надається зазначеними організаціями структурним  підрозділам з питань соціального захисту населення до 10  числа  місяця,  що  настає  за  місяцем,  в якому виникли такі
обставини;
- якщо громадянин  приховав або свідомо подав недостовірні дані про  доходи  (не зазначив один із видів доходів) та майновий стан, що вплинули на встановлення права на субсидію, внаслідок чого йому була  надміру  перерахована  сума  субсидії,  -  з місяця, в якому виявлено порушення;
- у разі переїзду сім'ї в іншу місцевість та настання обставин, що  унеможливлюють  надання  субсидії  (зокрема  смерть   одинокої особи), - з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни;
- за заявою   уповноваженого   власника  (співвласника)  житла, наймача житла у державному та громадському житловому фонді,  члена житлово-будівельного    кооперативу,    власника    (співвласника) житлового  приміщення - з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо  інше  не  обумовлено  заявою.
- якщо  під  час  вибіркового  обстеження матеріально-побутових умов  домогосподарства  державним  соціальним інспектором виявлено ознаки порушення норм законодавства щодо призначення субсидії, які вплинули  (могли  вплинути)  на  право  призначення  субсидії  або визначення її розміру.
У  разі  коли  через  несплату громадянином вартості фактично спожитої   послуги  з урахуванням  розміру  призначеної  субсидії надання    субсидії    для    відшкодування   витрат на   оплату житлово-комунальних  послуг припинено, громадянин набуває право на її призначення  на  наступний період після подання документів, що підтверджують  погашення заборгованості,  яка  виникла  за період отримання   субсидії.
Сума  субсидії,  перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого   подання   громадянином   документів  з  недостовірними відомостями або неповідомлення громадянином про зміни, зазначені у пункті  14 цього Положення, повертається ним за вимогою органу, що призначив    субсидію.  
У разі   коли  громадянин  добровільно  не  повернув  надміру перераховану (виплачену) суму субсидії,  питання про її  стягнення органи, що призначають субсидії, вирішують у судовому порядку.

Новини партнерів

Останні новини

Оголошення